Se alla

Det viktiga är kvalitet i vården

Fredag 24 augusti 2018

Insändare i Frilagt 23 augusti 2018.

Det viktigaste för oss liberaler är inte om ett sjukhus drivs i offentlig eller privat regi. Det viktigaste är att vården håller högsta möjliga kvalitet. Vi hade hoppats att socialdemokraterna Irene Nilsson och Anders Wallentheim gjort samma prioritering (Frilagt 16/8).

Utmaningarna för skånsk sjukvård är stora. Skåningarna blir allt äldre och allt fler. Behovet av vård växer för varje år, och därmed växer vårdkostnaderna. Region Skåne brottas likt andra välfärdssamhällen med hur dessa utmaningar ska hanteras. Istället för att samla vården vid de större sjukhusen i hopp om att driva ner kostnaderna vill vi liberaler satsa på minde sjukhus som Hässleholm och låta dem specialiseras inom sitt främsta område så att kan leverera vård i absoluta toppklass. Så ger vi sjukhus som Hässleholm förutsättningar att finnas kvar av egen kraft.

Hässleholms sjukhus arbete med ortopedisk ledplastik är ledande i Sverige. Vi vill att Hässleholm ska ges ytterligare möjligheter att spetsa sig inom området och samtidigt erbjuda den enskilda patienten bättre vård och ökad tillgänglighet. Vi föreslår därför att Hässleholms sjukhus utnämns till ett skånskt centrum för ortopedisk ledplastik.

Med en riktad styrning och ledning av Hässleholms sjukhus kan akutsjukhusen avlastas från de områden de idag bevisligen har svårt att hantera själva. Med de nya sjukhusen i Helsingborg, Malmö och så småningom i Lund finns det goda förutsättningar för att frigöra resurser och renodla de olika sjukhusens respektive uppgifter och områden ännu tydligare mot akut-och högspecialiserad vård.

För att möta dagens och framtidens utmaningar i sjukvården och samtidigt behålla den enskilda patientens bästa som främsta vägledare måste Region Skåne våga ta nya vägar framåt. Ett första viktigt steg vore att låta Hässleholm blir centrum för ortopedisk ledplastik.

Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Agneta Olsson Enochsson

Agneta Olsson Enochsson (L), Liberalerna i Hässleholm