Se alla

Staden med bara baksidor

Måndag 9 april 2018

Det var en gång en järnväg och kring den byggdes en liten stad för mera än hundra år sedan. Den lilla staden växte och växte runt stationen och drömde om att bli en riktig storstad. Nu ville staden ha Stadshus, Kulturhus och gågator, men i sin iver att kompromissa med övriga kommundelar, glömde man bort att bygga framsidor. Framför Stadshuset byggdes ett fint torg med fontän vilket innebar att nästan ingen vill in där, då parkeringen finns på andra sidan. Den lilla staden undrar, är framsidan där man går in eller där fontänen och fina trappan finns.

Den lilla staden tänker, jag går till stationen för att se hur stationens framsidor fungerar. Oj, oj ,tänkte den lilla staden, här är en framsida. Men, framsidan var planerad så att ingen kunde stanna till för att hämta eller lämna de som reste med tåget. Den lilla staden förstod då att framsidan borde vara på baksidan, men ack, ännu en baksida, insåg den lilla staden besviken.

Då kom den lilla staden att tänka på Hässleholm Kulturhus, fyllt av glädje sprang den mot denna pärla. Kulturhuset var ju tänkt att göra Hässleholm till en av Skånes ledande kulturstäder. Den lilla staden sprang och sprang, flera varv runt huset. Först sakta, sedan fortare och fortare. Ingen framsida, ingen framsida, men tre baksidor. Den lilla staden satta sig trött ner och började inse att det finns inga riktiga framsidor i den lilla staden.

Den lilla staden rör sig nu besviken ut från centrum, sakta med böjt huvud. Då plötsligt ser den ingången till T4-området, äntligen en riktig framsida. Den lilla staden skyndar sig, glatt och förväntansfullt, men stannar snabbt, när den upptäcker att här finns ju ingen insida numera. Hässleholm är återigen nominerad till priset som Sveriges fulaste stad, detta tycker vi såklart är tråkigt och vi vet, att många som bor här uppskattar staden. Hade det däremot varit priset varit för Sveriges rörigaste eller mest ologiska planering hade vi haft full förståelse för det.

För en del år sedan var vi politiker inbjudna till att diskutera Hässleholms stadsutveckling tillsammans med tjänstemän och inbjudna arkitekter. Det framkom från arkitekterna att de ansåg att Kulturhuset inte hade någon framsida. Sen dess har man byggt om i staden utan att tänka på att de flesta kommuninvånarna använder bilen när de besöker Stadshuset, Kulturhuset eller hämtar och lämnar på stationen. Vilket intryck ger Hässleholm på besökare som anländer till stationens västra sidan dvs stationens baksida istället för att välkomnas av vyn över torget och kyrkan? Hur välkommen känner sig en kommuninvånare när denne anländer till stadshusets parkering? Vem, som inte är ifrån Hässleholm, ska hitta in på Kulturhuset?

Det är på hög tid att släppa sänket och börja tänka, planera och bygga för att lyfta staden.

För Liberalerna i Hässleholm,

Agneta Olsson Enochsson
John Bruun
Mikael Koenen
Marie Hult
Ingvar Bergman
Tobias Vemmenby

 


 

PDF-version: Insändare – Baksidor