Se alla

Uttalande med anledning av årsmöte

Fredag 16 februari 2018

Uttalande med anledning av årsmöte

Liberalerna i Hässleholm valde ny listetta i samband med sitt årsmöte. Agneta Olsson Enochsson som för närvarande representerar L i Kommunstyrelsen samt som ordf i Fritidsnämnden har fått medlemmarnas förtroende att axla rollen som ny gruppledare efter valet.

”Jag är full av förväntan samtidigt som jag tar emot detta med mycket glädje och ödmjukhet” säger Agneta Olsson Enochsson om uppdraget. Tidigare gruppledare John Bruun har aviserat sin önskan om att minska på omfattningen av sina uppdrag men lämnar inte Kommunfullmäktige.

”Det blir bra det här” säger John Bruun. ”Vi hjälps åt och vi kompletterar varandra”.

Årsmötet uttalade också att den politiska situationen som i nuläget råder i Hässleholm måste få ett slut. Det finns inget som tyder på att det parlamentariska läget kommer att bli annorlunda efter valet 2018 utan snarare tvärtom. Vi som har fått väljarnas förtroende måste bli bättre på att samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Vi har alla ett intresse av att arbeta för ett bättre Hässleholm och vi behöver alla lägga den politiska energin på att hitta gemensamma nämnare och lösningar.

Översta placeringarna på listan:

  1. Agneta Olsson Enochsson
  2. John Bruun
  3. Marie Hult
  4. Mikael Koenen
  5. Ingvar Bergman
  6. Tobias Vemmenby
  7. Marianne Littke
  8. Sivert Aronsson

 

Pressmeddelandet i PDF-form: pressmedd 180215