Se alla

Vallöfte infriat – Planskild korsning i Vanneberga!

Måndag 28 februari 2022

Vi höll vad vi lovade – det fortsätter vi med!

En viktig valfråga 2018 var kravet på en planskild korsning på riksväg 21 Vinslöv-
Vanneberga med på- och av farter i båda riktningarna.

Idag 28 februari klubbade kommunfullmäktige igenom att kommunen skall vara
med och delfinansiera projektet för att Trafikverket skall kunna bygga enligt de
önskemål som vi framfört.
Utan våra påtryckningar hade vi fått en medelmåttig lösning som inte varit
tillfredsställande då tung trafik hade varit tvungna att köra genom Vinslöv för att
komma ut på väg 21 mot Hässleholm.

  • Planskild korsning med tunnel under väg 21
  • Av- och På-farter i bägge riktningar mot Hässleholm och Kristianstad
  • Befintlig gång- och cykelväg med tunnel förbättras med en säker och trygg
    passage

Äntligen kan skolskjutsarna se till att våra barn transporteras på ett säkert sätt
till och från skolan.
Denna planskilda korsning är också av största vikt för att Vinslöv och Vanneberga
kan växa och därmed ge möjlighet till fler medborgare, fler verksamheter och
mer skatteintäkter

Äntligen blir det planfritt i Vannebergakorset!