Se alla

Vår fina valfolder är färdig!

Fredag 20 juli 2018

Framsida valfolder: Jag är liberal, helt enkelt för att liberalismen ser mig som en individ, med öppna och fördomsfria ögon. Alla – oavsett kön, ålder, bakgrund, livssituation – ska ha möjlighet att ta ett eget ansvar för, och tro på, sin framtid. Jag kandiderar till kommunfullmäktige och vill företräda dig med klokhet, förnuft och ett stort hjärta. - Agneta Olsson Enochsson

Baksida valfolder: ANSVAR - Hässleholms kommun behöver politiker som arbetar för kommuninvånarnas bästa. Som kan samarbeta och hitta lösningar snarare än att fastna i problem. Som låter sakfrågorna gå före personfrågorna. Som kan stå för långsiktighet, förutsägbarhet och stabilitet. Det vill vi bidra med!;  TRYGGHET - För att kunna vara fri behöver människan vara trygg! Att vara trygg med att det finns bostäder som passar dina behov. Att det finns vård när du behöver det. Att du kan lita på att tågen går som de ska. Att du kan röra dig i hela kommunen för du vet att trygghetsvakter och poliser bidrar till ordning. Att skolan är en plats för lärande, och för det behövs lugn och ro. Det vill vi jobba för!; FRAMTID - Idag bygger vi för framtiden. Hur vill du ha det? Vi menar att skolan är en nyckel för kloka, ansvarstagande kommunmedborgare, och lärare som uppskattas för sitt arbete är en nyckel till en fungerande skola. Att alla har en plats i samhället, att du som nykommen integreras snabbt via arbete, som kvinna och man har du lika villkor och värde, att du som funktionsnedsatt har en meningsfull sysselsättning och fritid. Att kommunens företag i alla delar har en service från kommunen som präglas av snabbhet och smidighet. Det vill vi ta ansvar för!